Przesłane przez Państwa zgłoszenie jest kierowane bezpośrednio do naszego Serwisu Technicznego.
Otrzymają również Państwo kopię swojego zgłoszenia na maila podanego w formularzu.
Prosimy o podanie możliwie największej ilości szczegółów występującego problemu, co umożliwi nam szybsze rozwiązanie zgłoszenia.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CAD Projekt K&A sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rubież 46 w Poznaniu (61-612). Dane przetwarzane są w celu załatwienia sprawy zgłoszonej przez klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie klienta i prawnie uzasadniony interes administratora (kontakt w prawie zgłoszonej przez klienta).

Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu obowiązywania licencji oprogramowania zakupionego w CAD Projekt K&A sp. z o.o. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie pracownicy administratora i podmioty działające na jego zlecenie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przedstawienia oferty bądź udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.